Principis etics

Principis etics

​Definicion

Confòrmament a las soas valors (proximitat, responsabilitat, obertura, simplicitat) e aus sons engatjaments, lo Grop Euralis qu’ageish pertot dens lo monde dens lo respècte de las leis e de las reglamentacions e aquò,en totas circonstàncias. Ad aqueth títol e en conformitat dab la lei Sapin II, Euralis qu’a desplegat en França e a l’Internacionau ua carta etica e un dispositiu d’alèrta.

Atau, lo Grop Euralis qu’a desplegat un vertadèr sòcle de referéncias comunas qui formaliza los comportaments a adoptar cada dia en matèria d’etica :

Les principes d'éthiques du groupe Euralis

Etic e integritat
deus ahars

 • Causir e tractar equitablament los hornidors, prestataris o consultants
 • Conformà’s a la legislacion
 • Proscriure tot acte de corrupcion e pagament de facilitacion
 • Respectar los principis deu Grop en matèria d’auhèrta e de recepcion de presents e convits
 • Previéner tota situacion de conflicte d’interès
 • Respectar los elements de confidencialitat e comunicacion extèrna
 • Garantir lo respècte de la vita privada e la proteccion de las dadas personau
Les principes d'éthiques du groupe Euralis

Etic e integritat
suu lòc de tribalh

 • Garantir un enviroament assegurant la securitat e lo plan–víver au tribalh
 • Assegurar l’egalitat de las chanças
 • Respectar la dignitat de la persona umana
Les principes d'éthiques du groupe Euralis

Etic e integritat
com enterpresa ciutadana

 • Respóner a l’exigéncia e a la satisfaccion deus nostes consumaires
 • Participar a la cohesion sociau per contribucions a la collectivitat e activitats de plan·hasença
 • Obrar entà aver un impacte societau positiu
 • Autorizar las contribucions e activitats politicas a títol personau

L’etica e los sons actors

“L’etica qu’ei l’ahar de cadun e que s’aplica en tota circonstància, quaus que sian las nostas foncions e responsabilitats. L’etica qu’ei un estat d’esperit qui deu miar los nostes actes cada dia, deu mei simple au mei engatjant.”

Las equipas eticas

Cada entitat (Holding, STB, Euralis Gastronomia, Lidea, Pòle Agricòla, Grop) que s’ei provedit d’ua equipa etica suu son perimètre entà respóner au mélher a las problematicas remontadas e agir en proximitat tà ganha en eficacitat.
Tots los membres de las equipas eticas que son tienuts per un acòrd de confidencialitat ahortit .

Lo comitat etic deus administrators

Lo Comitat Etic qu’a entà missions de s’avisar deu bon desplegament deu programa etic deu Grop : Sapin 2- anticorrupcion, difusion de la cultura etica… e de har recomandacions. Qu’ei l’instància de referéncia dens lo cas de senhalaments etics especifics.

Prevencion contra la corrupcion

La lei Sapin 2 qu’ei un quadre legislatiu essenciau qui a per mira d’ahortir la transparéncia, l’integritat e lo governament d’enterpresa. Qu’ei deu noste dever a tots de ns’assegurar qu’aquera lei ei respectada dens tots los país on operam.
Dens aqueth contèxte, la nosta exemplaritat dens lo maine de la conformitat qu’ei essenciau ; que’ns devem assegurar que las nostas accions e las nostas decisions que son en perfèita conformitat dab los principis de la lei Sapin 2.

Pierre Paginas, vicepresident d’Euralis, President de Lidea e deu Comitat d’etica

« La conformité et plus largement l’éthique doivent guider nos actions chez Euralis. Et le Comité Ethique a pour rôle, entre autres, de veiller au bon déploiement du programme éthique du Groupe, en France et à l’international. Je tiens à rappeler que nous sommes tous concernés par ces problématiques, en toutes circonstances, quelles que soient nos fonctions et nos responsabilités. Ainsi, la conduite des affaires doit se faire dans le respect des lois et des réglementations, des politiques, ainsi que des principes éthiques en vigueur au sein de la coopérative. Aucun écart ne sera toléré : nous mettons en œuvre une politique ‘zéro tolérance’».

« la conformitat e mei largament l’etica que deven miar las nostas accions en çò d’Euralis. E lo Comitat Etic qu’a per ròtle, enter autes, de s’avisar deu bon desplegament deu programa etic deu Grop, en França e a l’internacionau. Que voi brembar qu’èm  tots concernits per aqueras problematicas, en totas circonstàncias, quaus que sian las nostas foncions e las nostas responsabilitats. Atau, la conduita deus ahars que’s deu har dens lo respècte de las leis e de las reglamentacions, de las politicas, atau com principis etics en vigor dens la cooperativa. Nat escart ne serà  pas tolerat : que començam ua politica ‘zèro tolerància’».

Les principes d'éthiques du groupe Euralis. Loi Sapin 2

Dispositiu d’alèrta

Los collaborators e/o partidas beneficiàrias extèrnas deu grop Euralis (prestataris, hornidors, clients,…) que pòden senhalar tota practica o accion qui estiman contrari o incompatible dab los nostes principis etics.

La platafòrma d’alèrta (site internet dedicat) : http://ethics.euralis.com

Los principis de confidencialitat e de presompcion d’innocéncia que son respectats .

Tota enquèsta que’s debana dens lo respècte de la legislacion aplicadera.
L’utilizacion de bona fe deu dispositiu d’alèrta professionau, quitament si los hèits se revèlan fin finau inexactes, ne pòt pas expausar l’autor d’ua alèrta a sancions. Per contra, tota denóncia abusiva que pòt entrainar sancions disciplinàrias e/o de las perseguidas judiciàrias.